Sundsvallskonstskola.se

Bra att veta

Ekonomi
Skolans elever är studiemedelsberättigade. Närmare upplysningar erhålls genom CSN.
Genom CSN kan man söka extra studiemedel för terminsavgiften.

 

Bostad
Elev som är antagen till skolan kan ansöka om att erhålla studentbostad genom STUBO (Studentbostäder).
Tel. nr: boservice 060-19 97 00 eller epost: stubo@sundsvall.se, hemsida www.studentbostadersundsvall.se

 

Lärare
Samtliga är välutbildade och har stor erfarenhet av bildkonstnärligt arbete. Alla lärare arbetar professionellt med egna bilder utanför skolan. Gästföreläsare av professionella fotografer, designers och andra yrkesutövare inom den konstnärliga sektorn förekommer regelbundet.

 

Tider
Utbildningen är på heltid. De dagliga studierna pågår måndag-fredag från kl. 9.00.


Elever får disponera lokalerna även efter ordinarie skoltid. Ytterligare information om utbildningens innehåll och ekonomi kan erhållas genom att kontakta skolan.

 

Intyg, utställning
Efter varje läsår erhålls skolans intyg. I utbildningen ingår arbete med projekt och offentliga utställningar.