Sundsvallskonstskola.se

Ansökan till konstskolan

Ansökan till Sundsvalls konstskola görs på skolans blankett – och lämnas samtidigt med arbetsprover.

 

Bilderna ska bestå av 1 st. självporträtt utfört i blyerts, 1 st stilleben utfört som målning, 1 st fotografi föreställande ett rum. Till detta ska 2 st valfria bilder, såväl i material som motiv lämnas in. Sammanlagt ska 5 st. bilder bifogas ansökan.


Formaten ska vara praktiskt hanterbara för personalen på skolan, dvs inte för ömtåliga, inte ramade, glasade, rullade och inte för stora.


Personbevis bifogas ansökan. För att börja vid skolan måste man ha fyllt 18 år samt genomgått gymnasieutbildning eller motsvarande.

 

Arbetsprover och ansökningshandlingar inlämnas till skolan. Ansökningsmaterialet bedöms av en antagningsnämnd bestående av lärare knutna till skolan.

 

Skriftliga besked lämnas till alla sökande när resultatet av antagningen är klart. . Om så anges i ansökan kan skolan till sökande, stadigvarande bosatt utanför Sundsvall, återsända arbetsproverna om porto bifogats. Skolan ansvarar ej för postens hantering.