Sundsvallskonstskola.se

Basåret

I fotografi utgår man från elevernas individuella kunskaper. Genomgångar av olika kamerors (småbild- mellanformat) funktioner liksom framkallning och kopiering ingår.


Andra delar är fotohistoria, materiallära och ljussättningar med halogen och blixtljus. Tekniska och projektinriktade övningar ingår, liksom studiofotografering och digital bildbehandling. I målning ingår komposition, materiallära, färglära och anatomi. Studierna är praktiskt inriktade på olika teman samt studie av modell. Att lära sig utveckla sitt seende är en viktig del i ämnet. 

 

Tredimensionell form är koncentration lagd på att se och analysera proportioner samt återge det i praktiskt arbete. Lektionerna är uppbyggda utifrån hur olika tredimensionella material fungerar tillsammans med olika speciella uppgifter.Konstorientering är ett samlat “teoretiskt” ämne där nutida konst och konsthistoria ingår, liksom även speciella föreläsningar.


Sammansättningen av ämnen och kopplingen dem emellan ger grunden för att vidareutveckla din egenart inom bildområdet.