Sundsvallskonstskola.se

Utvecklingsår

Den som har genomgått minst två terminer eftergymnasial konstutbildning kan ansöka direkt till utvecklingsåret på Sundsvalls konstskola.

 

Under utvecklingsåret fördjupas kunskaperna inom såväl fotografi, måleri samt tredimensionellt arbete som är skolans huvudämnen.

 

Efter utvecklingsåret kan eleverna gå vidare till högskoleutbildningar inom fotografi, design, fri konst etc.