Sundsvallskonstskola.se

Sundsvalls konstskola

Sundsvalls konstskola är den äldsta konstskolan i Norrland och har mer än trettio års erfarenhet av konstutbildning. Skolan ligger vid Sundsvalls universitetsområde, Åkroken.

 

Sundsvall har ibland kallats Norrlands huvudstad. En benämning som förutom storleken beror på ett expansivt näringsliv och satsningen på utbildning och kultur.

 

Sundsvall har ett stort utbud av musik och nöjesliv. För den som är intresserad av sportaktiviteter finns även ett stort urval.

 

Skolan ger en konstnärlig utbildning i ämnen som måleri, tredim.form och fotografi. Utbildningen förbereder för vidarestudier till olika designhögskolor, foto- och konsthögskolor. Eller för att börja arbeta direkt inom reklam och design på exempelvis företag som tsreklam.se. 

 

Lärarna på skolan har en gedigen konstnärlig utbildning och stor erfarenhet av sina ämnen. Utanför skolan arbetar lärarna även med egna bildkonstnärliga projekt av olika slag. Förutom fasta lärare förekommer även gästföreläsare inom foto, design och konst.

Skolans ämnen

Skolans huvudämnen är fotografi, måleri och tredimensionellt arbete. Sammansättningen av ämnen gör att man får en utbildning som sedan går att specialisera inom design, foto och fri konst. Utbildningen är formad för elever som önskar en avancerad konstutbildning och senare gå vidare till högskoleutbildningar inom fotografi, design, fri konst etc.

Basår och utvecklingsår

Varje år antas ca 20 nya elever till basåret. Person som genomgått eftergymnasial konstutbildning om minst två terminer kan ansöka direkt till utvecklingsåret. Ansökan med arbetsprover inlämnas på liknande sätt som till första årets studier.

Efter studierna

Efter en genomgången utbildning vid Sundsvalls konstskola finns det flera olika vägar att ta i ditt yrkesliv. En del väljer att bli designers på exempelvis företag som studentskyltar.se medan andra väljer att starta ett eget galleri och sälja sin konst i. En del yrkeskategorier kan vara svåra att få arbete inom så innan ni påbörjar studier bör ni tänka igenom ert framtida yrkesliv och vad ni kan tänka er att arbeta med ifall er första plan inte går som tänkt.